ทดสอบ

 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

ยืมหนังสือเยอะ...หอบกลับไม่ไหว ไม่ใช่ปัญหา... ห้องสมุดรามาฯ มีถุงผ้าให้ฟรี

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพย...


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ 23 ฉบับที่ 540

1 เมษายน  2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 539

16  มีนาคม  2564


  Medical E-Books


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

ยืมหนังสือเยอะ...หอบกลับไม่ไหว ไม่ใช่ปัญหา... ห้องสมุดรามาฯ มีถุงผ้าให้ฟรี

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพย...


  New Books : หนังสือใหม่


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ 23 ฉบับที่ 540

1 เมษายน  2564

ปีที่ 23 ฉบับที่ 539

16  มีนาคม  2564


  Medical E-Books


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
 
 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0565,0-2201-0558 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th