คณะดูงาน จากมหาวิทยาลัยเอมโมรี (Emory University) สหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก