ขอใช้บริการนอกเวลา

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก เปิดให้บริการนอกเวลา 08.00-20.00 น.
สามารถลงทะเบียนขอใช้บริการนอกเวลาออนไลน์ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 2 วัน หรือ ติดต่อ 02-201-1738 ในวันและเวลาราชการ

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการขอใช้บริการ โทร 02-201-1738 ในวันและเวลาราชการ
3. ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 ห้อง 314

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA