บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชาการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

หน่วยวิจัยเซลล์ เป็นหน่วยสนับสนุนและพัฒนาในการศึกษาด้านชีววิทยาในเซลล์และเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ในระดับงานวิจัย เพื่อรองรับการเตรียมเซลล์และการการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบการทำงานและคุณสมบัติต่างๆ ของเซลล์ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการ cell and gene therapy ที่รองรับการดำเนินการต่างๆ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเซลล์สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย