ผลงานวิจัย ปี 2561/2018

ปีที่ตีพิมพ์

        ชื่อผู้วิจัย                                  ชื่อเรื่อง          ตีพิมพ์
2561/2018  

Adikan Bhasipol MD1         
Nopawan Sanjaroensuttikul MD2         Prapaporn Pornsuriyasak MD3 
Sukit Yamwong MD1                         Tarinee Tangcharoen MD1

Efficiency of the home cardiac rehabilitation program for adults
with complex congenital heart disease
J Cardiol.
2013;168(3):1779‐1787.
2561/2018

Suwimaol Prusmetikul MD 1 
Sivaporn Vongpipatana MD 2
Patarawan Woratanarat MD 1
Panithan  Tuntiyatorn MD 1,3
Tuluapruek Tawonsawatruk MD

 

Correlation of Range of Motion and Functional Performance of Upper Extremities in Chidren with Cerebral Palsy J Med Assoc Thai 2018;101
2561/2018  Vititsiri B, Swanpitak P, Sanjaroensuttikul N, Uaaree P, Kobkitsumongkol K, Sangmanee S Effects of group therapy in cardiac rehabilitation program on quality of life
in open heart surgery patients
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2561; 28(2):