รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
หัวหน้าหน่วยสาขาวิชาโรคผิวหนัง
 
 
Interhospital
Dermatology Conference Ramathibodi Hospital