สิ่งอำนวยความสะดวก

  • การฝึกอบรมเลเซอร์ผิวหนังนั้น ถือเป็นภาระงานหนึ่งภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี  ในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดี  ซึ่งให้บริการด้านการเรียนการสอนและการรักษาพยาบาลด้านเลเซอร์และแสงที่ทันสมัย ศูนย์เลเซอร์ประกอบด้วยห้องผ่าตัด ห้องทำหัตถการเลเซอร์  (ห้องเลเซอร์ใหญ่ 5 ห้อง ห้องเลเซอร์เล็ก 3 ห้องและห้องผ่าตัดเล็ก 2 ห้อง) และ ห้องตรวจ 8 ห้อง
  • ศูนย์ฝึกอบรมเลเซอร์นั้นมีการประสานงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบริษัทเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องและมีความสามารถในการให้การบริการได้ในระดับมาตรฐาน
  • เรามีห้องสมุด electronic  intranet textbook , intranet Journal ที่สามารถค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา
  • การบริการรักษาในศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดี นั้นประกอบด้วย การรักษารอยสัก การกำจัดขน การรักษาสิวและริ้วรอย การรักษาความผิดปกติทางหลอดเลือด ปานที่เป็นแต่กำเนิด ตลอดจนความผิดปกติของเม็ดสี ถ้าหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  • สำนักงานธุรการ หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Tel. 02-2011141  Fax. 02-2011211