เวลาทำงาน

หน่วยตรวจผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังทั่วไปเช่น ผื่นแพ้ต่างๆ ตุ่มคัน ก้อนเล็กๆ ใต้ผิวหนัง ลมพิษ สิว  ฝ้า กระ เล็บ หูด แผลเป็น ผมร่วง สะเก็ดเงิน ด่างขาว งูสวัด เริม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มะเร็งผิวหนัง โรคเรื้อน นอกจากนี้ยังมีศัลยกรรมผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม และศัลยกรรมเลเซอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเเพื่อรักษารอยย่น แผลเป็น ไฝ  ฝ้า กระ เส้นเลือดฝอยขยาย กำจัดขน ลบรอยสัก ปานแดง ปานดำ รวมทั้งการรักษาด้วยแสงอัลตร้า ไวโอเลต  การปลูกผมและการดูดไขมัน โดยแพทย์จะส่งปรึกษาศูนย์เลเซอร์ภายหลังการตรวจ

คลินิกในเวลาราชการ        เวลาทำการ         วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 07.00 – 15.00 น.

 ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ตรวจสอบสิทธิชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (ถ้ามี)
2. ยื่นบัตรก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาทีแต่ไม่ควรเกิน10 น.   (ถ้าเกิน 10.00 น  ถือว่าสละสิทธ์ )
3. ผู้ที่นำเวชระเบียนมาเอง มีนัดตรวจหลายแผนก มีจดหมาย ส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น มีบัตรประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพ  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
4. เมื่อยื่นบัตรหรือเวชระเบียนแล้ว กรุณานั่งรอด้านนอก  
5. เข้าพบแพทย์เมื่อได้ยินเรียกชื่อ  แพทย์ลงตรวจเวลา 08.00-11.00 น.
6. หลังตรวจนำเวชระเบียนวางที่เคาน์เตอร์เบอร์ 16 
7. รอเรียกชื่อรับใบสั่งยาหรือบัตรนัดที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัด

    หลังตรวจ

 * กรณีไม่มีบัตรนัดหรือผู้ป่วยใหม่จะทำอย่างไร
ผู้ป่วยใหม่ติดต่อขอทำเวชระเบียนที่หน่วยเวชระเบียนชั้น1 แล้วติดต่อขอนัดหรือโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ทุกวันราชการ เวลา 07.0008.00. น และเวลา 12.0015.00 น. เบอร์โทร 02-200-4071 และ 02-200-4081
หรือทำบัตรผู้ป่วยใหม่ผ่าน Rama Appointment (IOS) (Android) เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการเข้าถึงบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งข้อมูลนัดหมายและการเลื่อนนัดหมายผ่านทางมือถือ และอุปกรณ์พกพา เป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชน เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

ข้อมูลที่ควรทราบ

ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลกรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย
      1. บัตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
      2. บัตรประจำตัวประชาชน
      3. บัตรประกันสังคม ( ถ้ามี )

      4. บัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดี (ถ้ามี )
      5. จดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น ( ถ้ามี )

§  กรณีสิวฝ้า ปัญหาความงาม ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล  หรือใช้สิทธิประกันสังคม  และประกันสุขภาพ

วัน

  เช้า   8-11 น.

  บ่าย  13 –15 น.

จันทร์

-ทั่วไป ( อ.ณัฏฐา / อ.พูลเกียรติ / อ.ฤดี )           

-คลินิกอิมมูโน

-ศัลยกรรมผิวหนัง  ( อ.สุทธินันท์ )

-เลเซอร์สีผิว/รอยสัก

-โรคสะเก็ดเงิน

-โรคผื่นแพ้สัมผัส

-โรคลมพิษ/ คลินิกออโตอิมมูน

อังคาร

-ทั่วไป ( อ. วาสนภ,  อ.สุธินี, อ.พลอยชมพู )

-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

-คลินิกหนังศีรษะ/เส้นผม

-โรคเล็บ

-คลินิกเวชสำอางค์

-ศัลยกรรมผิวหนัง

พุธ

-ทั่วไป(อ.พลอยทราย,  อ.สมศักดิ์  อ.ศิลดา)

-คลินิกวิจัย

-โรคเส้นเลือด /เส้นเลือดขอด

พฤหัส

-ทั่วไป ( อ.กุมุทนาถ, อ.สาลินี, อ.ยิ่งลักษณ์)

-ศัลยกรรมผิวหนัง   ( อ.กิตติศักดิ์ )

-โรคเรื้อน ( อ.กฤษฎา )

-ตจพยาธิวิทยาคลินิก

-โรคลมพิษ

ศุกร์

-ทั่วไป ( อ.เพ็ญพรรณ,  อ.แพรมาลา,อ.วิภาวี)

-โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์

-คลินิกวิจัย

                         

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  (Updates 19/08/2562)  ให้บริการตรวจ

    วันจันทร์ – วันศุกร์     ยื่นบัตรก่อนเวลานัด 30 นาที แต่ไม่เกิน 19.00 น.
    วันเสาร์  - อาทิตย์       ยื่นบัตรก่อนเวลานัด 30 นาที แต่ไม่เกิน 12.00 น.

  วัน

อาจารย์ที่ลงตรวจ

จันทร์

อ.สมนึก / อ.กุลวัตร /อ.ศาณีรัตน์ / อ.พลอยชมพู / อ.กุลสุภา

อังคาร

อ.สมศักดิ์ / อ.พูลเกียรติ / อ.จุฑามาศ/ อ.วรณิสร์ / อ.พชรวรรธน์

พุธ

อ.สมศักดิ์ / อ.กฤษฎา / อ.วาสนภ / อ.กุลวัตร / อ.พชรวรรธน์

พฤหัส

อ.กฤษฎา / อ.พูลเกียรติ / อ.วิภาวี / อ.ศาณีรัตน์

ศุกร์

อ.สมศักดิ์ / อ.กฤษฎา / อ.สุธินี / อ.พลอยทราย / อ.วรณิสร์

เสาร์

อ.สมศักดิ์ / อ.กฤษฎา /อ.ศาณีรัตน์ / อ.วิภาวี / อ.วรณิสร์

อาทิตย์

อ.เพ็ญพรรณ /อ.พลอยชมพู / อ.จุฑามาศ/ อ.กุลสุภา

การนัดตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 1. ติดต่อขอนัดได้ที่หน่วยตรวจผิวหนัง  หรือโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 สัปดาห์
  ทางโทรศัพท์ เบอร์  02 – 200- 4071 และ  02 - 200- 4081  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 12.00 – 16.00 น.
 2. ผู้ที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตรได้ที่หน่วยเวชระเบียนชั้น1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  8.00 - 12.00 น.    พร้อมติดต่อขอนัดล่วงหน้า
 3. ผู้ที่มาตรวจด้วยปัญหาความงาม เช่น สิว ฝ้า กระ ไฝ  ไม่สามารถเบิกค่ายาและค่าตรวจของแพทย์ได้  และหากต้องการทำเลเซอร์ แพทย์จะส่งทำที่ศูนย์เลเซอร์ชั้น 4 โดยจะมีค่าบริการเพิ่มขึ้น ส่วนค่าหัตถการจะสูงกว่าคลินิกปกติเพราะมีค่าหัตถการของแพทย์ด้วย

 

ฉายแสงอุลต้าไวโอเลต เปิดบริการ วันพุธ 16-20 น.  และวันเสาร์ 9-12 น.

การนัดตรวจ

 1. ติดต่อขอนัดได้ที่หน่วยตรวจผิวหนัง หรือโทรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 -7 วัน ทางโทรศัพท์  เบอร์ 02-200-4071 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.

 2. ผู้ที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาลสามารถทำบัตรได้ที่หน่วยตรวจผิวหนัง วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 16.30-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-11.00 น. พร้อมติดต่อขอนัดล่วงหน้า

 3. ผู้ที่มาตรวจด้วยปัญหาความงาม เช่น สิว, ฝ้า, กระ, ไฝ นอกจากไม่สามารถเบิกค่ายาได้แล้ว ยังไม่สามารถเบิกค่าตรวจของแพทย์ ค่าบริการและค่าหัตถการนั้นๆ ด้วย

* ผู้ที่มีบัตรประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิในคลินิกพิเศษนอกเวลา

สถานที่ที่ควรทราบ

 • OPD ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-200-4071, 200-4081

 • ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-200-4288

 • ศูนย์ตจรังสี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-200-4288

Ramathibodi Skin Laser Center : Staff working table Updates 19/08/2562

 วัน

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

คลินิก

9-12 น.

คลินิก

13-16 น.

จันทร์

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกมะเร็งผิวหนัง

พญ.ปราณี
พญ.อัจจิมา

คลินิกเลเซอร์สีผิว
 

สมศักดิ์

อังคาร

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกเลเซอร์เส้นเลือด
คลินิกเติมเต็มความงาม

พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.ปราณี
นพ.สมศักดิ์
พญ.วิไล

คลินิกเลเซอร์ทั่วไป

 

สมศักดิ์
 

พุธ

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมเล็บ

นพ.วาสนภ 
พญ.สุธินี/พญ.กุมุทนาถ 
นพ.ถนอมกิต 
พญ.ปราณี
พญ.ชนิตว์วัณณ์

 

 

พฤหัสบดี

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมผม

พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.นันทภัทร์ 
พญ.สุทธินันท์ 
นพ.วาสนภ 
นพ.กุลวัตร
นพ.พูลเกียรติ

 

 

ศุกร์

คลินิกปรึกษาตรวจศัลยกรรม

คลินิกตรวจรังสี

พญ.เพ็ญพรรณ
พญ.ณัฎฐา 
พญ.ชญาดา 
พญ.สาลินี/นพ.กิตติศักดิ์ 
นพ.พูลเกียรติ
พญ.ณัฏฐา

 

 

คลินิกอาจารย์แพทย์ Updates 19/08/2562 (**ลงตรวจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม)

วัน

อาจารย์ที่ลงตรวจ

         

จันทร์
 

อ.ชนิตว์วัณณ์
(13.00-16.00)
อ.ณัฎฐา
(13.00-16.00)
อ.แพรมาลา
(13.00-16.00)
อ.อัจจิมา
(17.30-20.00)
  อ.ปราณี
(09.00-12.00)

อังคาร

อ.สุธินี
(13.00-16.00)

อ.กุมุทนาถ
(13.00-16.00)

อ.จุฑามาศ**
(13.00-16.00)
  อ.สมศักดิ์ 
(14.00-16.00)
อ.ปราณี
(09.00-12.00)/(13.00-16.00)

 พุธ
(13.00-16.00)

อ.วาสนภ
(13.00-16.00)
อ.พูลเกียรติ
(13.00-16.00)
อ.กุลวัตร
(13.00-16.00)
อ.กุลสุภา
(13.00-16.00)
  อ.ปราณี
(13.00-16.00)

 พฤหัสบดี

อ.กิตติศักดิ์
(13.00-16.00)
อ.สุทธินันท์
(13.00-16.00)
อ.ศาณีรัตน์
(13.00-16.00)
อ.วิภาวี**
(13.00-16.00)
  อ.ปราณี
(09.00-12.00)/(13.00-16.00)

ศุกร์

อ.เพ็ญพรรณ
(13.00-16.00)
อ.สมศักดิ์ 
(14.30-16.00)
อ.พชรวรรธน์**
(13.00-16.00)
อ.พลอยทราย
(13.00-16.00)
  อ.ปราณี
(10.00-12.00)/(13.00-15.00)

เสาร์

อ.สุธินี
(08.30-12.00)
         

อาทิตย์
 

อ.พลอยทราย
(08.30-12.00)
         

 

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งความงาม Updates 19/08/2562

วัน

เช้า

บ่าย

จันทร์

อ.สรายุทธ (ตรวจ/ผ่าตัด)  

อังคาร

อ.เฉลิมพงษ์ (ผ่าตัด)
อ.สุรเวช (ผ่าตัด)
 

 พุธ

อ.คชินท์ (ตรวจ/ผ่าตัด) อ.อัจฉริย (ผ่าตัด)

 พฤหัสบดี

อ.งามเฉิด (ตรวจ/ผ่าตัด) อ.กิดากร (ตรวจ/ผ่าตัด)

ศุกร์

อ.ฐิติ (ตรวจ/ผ่าตัด) อ.อัจฉริย (ตรวจ/ผ่าตัด)

เสาร์

   

อาทิตย์