งานบริการ

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (Ramathibodi Skin Laser Center) ให้การรักษาโรคต่างๆ ดังนี้
 • การรักษาเนื้องอก/มะเร็งผิวหนังด้วย การผ่าตัดพิเศษ  (Moh’s Surgery)
 • การรักษาแผลเป็นจากสิว หรือแผลเป็นเนื้อนูน   (keloids) ด้วย Ultrapulse CO2 laser, Fluorescent Pulse Light (FPL), Ellipse
 • การรักษาปานแดง และโรคของเส้นเลือดด้วย  V-beam (pulse dye laser), long pulse KTP laser
 • การรักษากระ กระแดด ปานกระ ด้วย  Q switched Nd:Yag (532)
 • การรักษาปานดำ nevus of Ota  และรอยสัก tattoo ด้วย Q switched Nd:Yag (1064)
 • การรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัด / จากอุบัติเหตุด้วย V-beam (pulse dye laser) , FPL, Ellipse
 • การรักษาเส้นเลือดขอด / เส้นเลือดฝอย ด้วย FPL , Ellipse, V-beam
 • การรักษารอยย่น และฟื้นสภาพผิว photo rejuvenation ด้วย Ellipse,FPL , Radio Freqeuncy (RF), , Medlite C6
 • การทำให้หน้าอ่อนเยาว์ด้วยแสงความเข้มสูงด้วย Ellipse, FPL, Medlite C6
 • การรักษารอยแตกบริเวณผิวหนัง (straie) ด้วย Ellipse, FPL, V-beam
 • การกำจัดขนรักแร้ด้วย Ellipse, FPL
 • การยับยั้งรอยย่น, ตีนกา ด้วยการฉีด Botox®, Dysport® (Botulinum Toxin)
 • การถอดเล็บและรักษาโรคของเล็บด้วย Co2 laser
 • การรักษาเนื้องอก มะเร็งในช่องปากด้วย  CO2 laser
 • การรักษาไฝ กระเนื้อ ต่อมไขมัน หูดด้วย  CO2 laser
 • การปลูกผมถาวร
 • การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี (Autologous melanocyte transfer) ในโรคด่างขาว
 • การดูดไขมัน (Liposuction)และการย้ายไขมัน (Autologous fat transfer)
 • การรักษาผิวเปลือกส้ม (เซลลูไลท์)  Cellulite Treatments
 • การรักษาด้วยกรดผลไม้
ขั้นตอนการรับบริการ (ในเวลาราชการ)
 • ติดต่อขอนัดตรวจที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-200-4288 เวลา 8.30-12.00 น.
 • รอพบแพทย์ตามลำดับ
 • ชำระค่ารักษากับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ หากมีการทำหัตถการ
 • ทายาชาหรือรอรับการรักษาด้วยเลเซอร์
 • รับคำแนะนำการปฏิบัติตนหลังทำเลเซอร์
 • รับใบเสร็จรับเงินคืน/เบอร์คิวรับยา/บัตรนัด
ขั้นตอนการรับบริการ (นอกเวลาราชการ)
 • ติดต่อขอนัดตรวจที่หน่วยตรวจผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-200-4071, 200-4081 เวลา 16.00-19.30 น.
 • ยื่นบัตรนัดก่อนเวลานัด 15-30 นาที
 • รอพบแพทย์ตามลำดับ
 • หากไม่มีหัตถการ
  • รับบัตรนัด และใบสั่งยา ชำระเงินที่การเงิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 • หากมีหัตถการ
  • ติดต่อที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ห้อง 713-714 อาคารศูนย์การแพทย์ สิริกิติ์ ชั้น 7
  • สามารถฝากเจ้าหน้าที่ รับชำระเงินค่ารักษาและรับยาแทนได้
  • ทายาชา หรือรอรับการรักษาตามลำดับ
  • รับคำแนะนำการปฏิบัติตนหลังทำเลเซอร์
 
ขั้นตอนการรับบริการ (คลนิกอาจารย์แพทย์)
 • ติดต่อขอนัดตรวจที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-200-4288 เวลา 13.00-16.00 น.
 • รอพบแพทย์ตามลำดับ
 • สามารถฝากเจ้าหน้าที่ รับชำระเงินค่ารักษาและรับยาแทนได้ หากมีการทำหัตถการ
 • ทายาชาหรือรอรับการรักษาด้วยเลเซอร์
 • รับคำแนะนำการปฏิบัติตนหลังทำเลเซอร์
 • รับใบเสร็จรับเงินคืน/เบอร์คิวรับยา/บัตรนัด