การสักเพื่อความสวยงาม (cosmetic tattoo)

นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร

          ปัจจุบันการสักดูจะเป็นที่ยอมรับในบ้านเรามากขึ้น เพราะไม่ได้จำกัดแค่การสักยันต์ตามความเชื่อ แต่เป็นการสักเป็นลวดลายสวยงาม ใครจะรู้ว่าลวดลายของรอยสักก็สามารถแบ่งแยกแฟชั่นได้เช่นกัน 

 • Fantasy style เป็นการผสมผสานทุกรูปแบบไว้ด้วยกันตามที่สร้างสรรค์ขึ้น
 • Tribal style มีลักษณะเป็นลวดลายเล็กๆ เช่น เถาวัลย์ ซึ่งมักประดับอยู่บนข้อมือ นิ้ว ข้อเท้า
 • Europe style เป็นภาพเหมือน สร้างมิติด้วยการลงแสงเงา คล้ายกับภาพเหมือนบุคคล
 • Japan style ลวดลายที่บ่งบอกความเป็นตะวันออก เช่น มังกร ปลาคาร์พ
 • Chinese style ลายสักของจีนแม้จะใหญ่เต็มแผ่นหลัง แต่จะไม่ตีกรอบลายเปิดโล่ง
 • Word style ตัวอักษรหรือคำที่มีความหมายดีๆ
 • ไกเกอร์ style ลวดลายอยู่ในรูปแบบที่เป็นนามธรรม
 • Hawaii style รอยสักชาวฮาวายส่วนมากจะออกแบบเหมือนกับลวดลายบนกะปะ เงินตรา ลายสักจะแสดง ถึงธรรมชาติ อาทิ ฟันปลาฉลาม ลายถักทอ เม่นทะเล มีความหมายลึกซึ้งโดดเด่นเฉพาะตัว
 • Aotearoa style เป็นชื่อชนเผ่าเมาลีในนิวซีแลนด์ ในสมัยโบราณลายสักของเมาลีจะเป็นรอยเฉพาะบุคคลหรือของครอบครัวนั้น ๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ที่นิยมเป็นลายสักรูปโค้งหรือเถาเลื้อย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า
 • Tonga style ลวดลายการสักนี้พบยาก ในปัจจุบัน จะเห็นเพียงรูปประกอบการสักในสมัยโบราณ รูปแบบ เป็นเหมือนกับการสักแบบ Samoa ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโพลินีเซียที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณไว้ การสักของผู้ชายจะเริ่มต้นการสักเหนือเอวและ ขยายไปจนถึงเข่า ส่วนการสักของผู้หญิงเพื่อปกปิดบางส่วน เป็นต้น

รวมถึงรอยสักสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น

 • HIP-HOP ลายสักของชาว hip-hop ส่วนใหญ่จะเป็นลายสักที่มีสีสันเน้นไปในโทนคล้ายคลึงกับงาน Graffiti ทั้งลวดลายที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพ
 • PUNK ลายสักของกลุ่ม punk จะไม่เน้นสีสัน จะเป็นลวดลายสีดำเสียมากกว่า ลายที่เป็นที่นิยมกันของชาว punk ก็จะเป็นลายประเภทดาว ลายที่เป็นแฉก หรือหากจะเป็นตัวอักษรก็จะเป็นแนวอักษรโบราณหรือแบบตัวอักษรในคัมภีร์ประเภทนั้น แต่การสักจะเป็นที่นิยมในกลุ่ม punk ที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอังกฤษ ถ้า punk ที่รับอิทธิพลมาจากทางญี่ปุ่นนั้นจะเน้นไปที่การแต่งตัวให้เป็นที่สะดุดตาเสียมากกว่า
 • HARDCORE แนว hardcore กับ punk จะใกล้เคียงกันโดยจะเน้นโทนสีดำเป็นหลัก แต่การสักของ hardcore จะเป็นแนว realistic บางทีสักขึ้นมาบนใบหน้า แต่ที่สำคัญนั้นคือกลุ่ม hardcore จะเน้นไปที่การเจาะ ตัดอวัยวะและการฝังเครื่องประดับลงไปใต้ผิวหนัง ซึ่งแฟชั่นประเภทนี้ในสังคมไทยไม่เป็นที่ยอมรับทำให้แนว hardcore ในเครื่องแบบหาได้ยาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียงแค่การฟังเพลงเท่านั้น
 • INDY สำหรับแนวอินดี้นั้นรอยสักไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่มีอะไรตายตัวเพราะกลุ่มอินดี้นั้นเป็นกลุ่มที่แต่งตัวตามความชอบเป็นหลัก ดังนั้นจะขึ้นอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคล จุดเด่นของกลุ่มนี้จะออกไปที่การแต่งกายเสียมากกว่า