งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

 
 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566
           ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3, 13, 23 ,43 และ 33 (เจ้าภาพหลัก) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี มีความยินดีร่วมจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566 "คืนสู่เหย้ารามาธิบดี บ้านหลังนี้มีแต่ให้" Ramathibodi in my heart และ งานเสวนา "Unveiling the Wellness Beyond Medical Practice" แพทย์รามาธิบดีไม่ได้มีดีเฉพาะความเป็นเลิศในด้านการรักษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองและประสบการณ์ชีวิต ระหว่างอาจารย์แพทย์อาวุโส ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ภาพอันดีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนาและการบรรยาย โดยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีมุทิตาจิตคารวะอาจารย์แพทย์อาวุโส และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2566 ตลอดจนการรับชมการแสดงที่น่าสนใจ กิจกรรมของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี กิจกรรมสันทนาการ และรับฟังดนตรี พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 15.00 – 21.30 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9  ,ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล