โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 22

 
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 22 
            สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ในจังหวัดอ่างทอง-สิงห์บุรี-พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์แพทย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 22 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นำโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ให้การต้อนรับคณะฯโดย นพ.ณรงค์ คันธกุลดุษฎี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.อ่างทอง และ พญ.รัตน์เกล้า สุมานิก ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25 รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ รพ.อ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เวลา 07.30-17.30 น. ณ จ.อ่างทอง ซึ่งมีอาจารย์แพทย์อาวุโส ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และบุคลากรของหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย จำนวนกว่า 160 ท่าน โดยมีสถานที่สำคัญและน่าสนใจได้แก่ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ วัดท่าสุทธาวาส ชมสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววัง การจัดแสดงผลงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ วัดป่าโมกวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กราบนมัสการพระวิหารพระพุทธไสยาสน์