องค์การอนามัยโลกประกาศมอบรางวัลระดับโลกแก่ 2 บุคลากรสาธารณสุขไทย

ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล
จากองค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO)
...

 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สัมภาษณ์ 3 นักวิทยาศาสตร์ของโลก

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สัมภาษณ์ 3 นักวิทยาศาสตร์ของโลก

เรื...

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๑๐BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ 

...
 
พญ.วรินทร อัศวนิก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี พร้อมครอบครัว มอบเงินสนับสนุนฯ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564  ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
รศ.พญ.ยุวดี  เลี่ยวไพรัตน์ มอบเงินสนับสนุนฯ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564  ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์