งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565
"เพราะคิดถึง จึงมาหา" Cool blue...

 
งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 (RIAC2022)

ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 33  ประจำปี 2565  
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลย...

 
องค์การอนามัยโลกประกาศมอบรางวัลระดับโลกแก่ 2 บุคลากรสาธารณสุขไทย

ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล
จากองค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO)
...

 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สัมภาษณ์ 3 นักวิทยาศาสตร์ของโลก

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สัมภาษณ์ 3 นักวิทยาศาสตร์ของโลก

เรื...

 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 20 และ งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14  และ15

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566  ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) และกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 

 
งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 
 สัมภาษณ์เพื่อจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) โดย ร.อ.นพ.ปัญญา - ร.ท.พญ.พรพิมล ยังประภากร ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ