อาคารโรงเรียนพยาบาลเดิม

อาคารโรงเรียนพยาบาลเดิม

อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อยู่ระหว่างสนามเทนนิส และหอพักพยาบาล รูปทรงเดิมเป็นตึก 2 ชั้นรูปตัว U หันปลายปีก 2 ข้างไปทางกำแพงด้านหลัง มีบันไดทางขึ้นลง 2 ทางคือถัดจากทางเข้าอาคาร ทางด้านหน้าเข้ามาเล็กน้อยทางหนึ่ง

Thai