อาคารโรงเรียนพยาบาลเดิม

  
  อาคารโรงเรียนพยาบาลเดิม
 

        อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ระหว่างสนามเทนนิส และหอพักพยาบาล รูปทรงเดิมเป็นตึก 2 ชั้นรูปตัว U หันปลายปีก 2 ข้างไปทางกำแพงด้านหลัง มีบันไดทางขึ้นลง 2 ทาง คือถัดจากทางเข้าอาคาร ทางด้านหน้าเข้ามาเล็กน้อยทางหนึ่ง กับบันไดกระจกบริเวณที่ว่างกลางอาคารทางปีกซ้ายอีกทางหนึ่ง มีทางเดินซึ่งมีหลังคาคลุมเชื่อมต่อระหว่างปีกทั้ง 2 ชั้น อาคารนี้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นปีที่โรงพยาบาลเปิดรับผู้ป่วยเป็นปีแรก เดิมมีห้องเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล 60 - 80 คน รวม 3 ห้อง กับห้องสอนแสดง 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง ห้องสัมมนากลุ่มย่อย 3 ห้อง ห้อง Study 2 ห้อง นอกนั้นเป็นห้องทำงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน ต่อมาได้ต่อเติมชั้น 3 เมื่อ พ.ศ. 2519 เนื่องจากห้องเรียนมีไม่พอกับจำนวนชั้นปี ของนักศึกษา อาจารย์พยาบาลก็มากขึ้นตามสัดส่วน ทางมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนทั้งชั้น 2 และ ชั้น 3 เป็นเงินหนึ่งแสนบาทถ้วนในปีถัดมา (พ.ศ. 2520) และใน พ.ศ. 2528 ได้ต่อเติมสร้างห้องประชุมขนาดจุ 150 คน ขึ้นระหว่างปีกของอาคารเก่ารูปตัว U และสร้างห้องทำงานอาจารย์ (อยู่ได้ห้องละ 2 คน) รวม 6 ห้อง แต่เมื่อสร้างห้องทำงานอาจารย์เสร็จแล้วกลับต้องใช้เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย และห้องสัมมนาสำหรับนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลแทน