อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อาคารมีขนาดพื่นที่ ประมาณ 14,500 ตารางเมตร สูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้นสำหรับจอดรถ จัดสร้างขึ้นโดยทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในสมัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิต เป็นคณบดี (2541 - 2548 )

Thai