ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล
หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา
 
 

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้...

 

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

# เจอ CASE พิษ คิดถึงรามาฯ Hotline 1367 ตลอด 24 ชม.
กรณีศึกษาภาวะเป็นพิษ จากสารเสริมประสิทธิภาพพืช

พันโทนายแพทย์กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ อาจารย์แพทย์ประจํากองอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
 • ภาวะพิษจากสตริกนิน
 • ภาวะพิษจากยาเบื่อหนูและสารรมควันกำจัดแมลงกลุ่มฟอสไฟด์
 • ภาวะพิษจากยาเบื่อหนูกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ToxCase Conference : กรณีศึกษา dichloromethane injection
 • สารไซยาไนด์ตกค้างจากเหตุการณ์ระเบิดเทียนจิน
 • โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต (Toluene Diisocyanate; TDI)
 • ภาวะยาต้านซึมเศร้ากลุ่ม Tricyclic เกินขนาด
 • ภาวะพิษจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • อาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคจิตเภท
 • Neuroleptic malignant syndrome
 • ToxCase Conference : ภาวะคลืนไส้อาเจียน แน่นท้องในผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • Tramadol Toxicity
 • สารเคมีกำจัดหนู (Rodenticides)
 • ToxCase Conferences: พิษจากยาต้านแคลเซียมและยาปิดกั้นเบต้า
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำยาล้างเล็บ
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย
 • สารกลุ่มแอมเฟทตามีนและอนุพันธ์
 • ตารางช่วยจำสารกำจัดศัตรูพืชที่พบบ่อย : ความเป็นพิษและการรักษา
 • NewAntidote:LipidTherapy
  • (fatty acid 20% emulsion)
 • ToxCase Conferences:
  • Tramadol Toxicity
  • Carbamazepine Overdose
 • Lithium Toxicity
 • พิษจากเมทโทรเทร็กเสท (Methotrexate intoxication)
 • พิษจากเอทานอล (Ethanol intoxication)
 • ToxCase Conference : พิษจากแมงมุม...ภัยใหม่ที่เพิ่มเข้ามา, พิษจากโบทูลินั่มท๊อกซิน (Botulism)
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
 • ภาวะเป็นพิษจากเมทานอล (Methanol Poisoning)
 • ToxCase Conference : ภาวะตับอักเสบจากพาราเซตามอลเกินขนาดในเด็ก
 • สารกัดกร่อน (Caustics)
 • Antimalarial Toxicity
 • ToxCase Conference : ภาวะมือเท้าขาดเลือดเฉียบพลัน
  ลิงก์ที่น่าสนใจ
  ลิงก์ภายใน
เพิ่มเพื่อน