July-September 2014, Vol.22 No.3

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำยาล้างเล็บ
  • คาร์บอนมอนอกไซด์ ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย
  • สารกลุ่มแอมเฟทตามีนและอนุพันธ์
  • ตารางช่วยจำสารกำจัดศัตรูพืชที่พบบ่อย : ความเป็นพิษและการรักษา