• ภาวะพิษจากสตริกนิน
 • ภาวะพิษจากยาเบื่อหนูและสารรมควันกำจัดแมลงกลุ่มฟอสไฟด์
 • ภาวะพิษจากยาเบื่อหนูกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ToxCase Conference : กรณีศึกษา dichloromethane injection
 • สารไซยาไนด์ตกค้างจากเหตุการณ์ระเบิดเทียนจิน
 • โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต (Toluene Diisocyanate; TDI)
 • ภาวะยาต้านซึมเศร้ากลุ่ม Tricyclic เกินขนาด
 • ภาวะพิษจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • อาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคจิตเภท
 • Neuroleptic malignant syndrome
 • ToxCase Conference : ภาวะคลืนไส้อาเจียน แน่นท้องในผู้ป่วยโรคหัวใจ
 • Tramadol Toxicity
 • สารเคมีกำจัดหนู (Rodenticides)
 • ToxCase Conferences: พิษจากยาต้านแคลเซียมและยาปิดกั้นเบต้า
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำยาล้างเล็บ
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย
 • สารกลุ่มแอมเฟทตามีนและอนุพันธ์
 • ตารางช่วยจำสารกำจัดศัตรูพืชที่พบบ่อย : ความเป็นพิษและการรักษา
 • NewAntidote:LipidTherapy
  • (fatty acid 20% emulsion)
 • ToxCase Conferences:
  • Tramadol Toxicity
  • Carbamazepine Overdose
 • Lithium Toxicity
 • พิษจากเมทโทรเทร็กเสท (Methotrexate intoxication)
 • พิษจากเอทานอล (Ethanol intoxication)
 • ToxCase Conference : พิษจากแมงมุม...ภัยใหม่ที่เพิ่มเข้ามา, พิษจากโบทูลินั่มท๊อกซิน (Botulism)
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
 • ภาวะเป็นพิษจากเมทานอล (Methanol Poisoning)
 • ToxCase Conference : ภาวะตับอักเสบจากพาราเซตามอลเกินขนาดในเด็ก
 • สารกัดกร่อน (Caustics)
 • Antimalarial Toxicity
 • ToxCase Conference : ภาวะมือเท้าขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ก่อนเปิดจดหมาย...สังเกตสักนิด
 • เห็ดพิษ (Poisonous mushrooms)
 • ToxCase Conference : พิษจากน้ำสมุนไพร
 • Psychoactive "bath salts" (PABS)
 • Amphetamines
 • ToxCase Conference : Opiated poisoning with non-cardiogeic pulmonary edema
 • โคเคน (Cocaine)
 • กลุ่มยาเสียสาว "Benzodiazepines"
 • ToxCase Conference : Propanil