ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ-ประกวดเมนูอาหาร-ประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ผ่าน VDO CLIP

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ-ประกวดเมนูอาหาร-ประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ผ่าน VDO CLIP
กับโครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ-ประกวดเมนูอาหาร-ประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ผ่าน VDO CLIP

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดคำขวัญและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ-ประกวดเมนูอาหาร-ประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ผ่าน VDO CLIP

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดเมนูอาหารประเภทบุคลากรรามาธิบดี และหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดเมนูอาหารประเภทร้านค้า และหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ-ประกวดเมนูอาหาร-ประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ผ่าน VDO CLIP

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ประเภทบุคลากรรามาธิบดี และหลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดร้อง เต้น เล่นท่า ประเภทประชาชนทั่วไป และหลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง เพลง "ไม่กินเค็ม" เพื่อใช้ในการซ้อมและประกอบการส่งประกวด ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดตัวอย่างเพลงที่ใช้ในการประกวด ชื่อเพลง "ไม่กินเค็ม" ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดดนตรีบรรเลง เพลง "ไม่กินเค็ม" เพื่อใช้ในการซ้อมและประกอบการส่งประกวด ได้ที่นี่