ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (เช้า)

 
      นายจักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ 101 จำกัด และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรช่วงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น.