ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 25 สิงหาคม 2563

 
      ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ Deloitte Thailand Company และ ดร.โชดก ปัญญาวรานันท์ ประธานกรรมการบริหาร jobnowhcn.com ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ปฏิวัติผู้นำมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563