ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 4 สิงหาคม 2563

 
      คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่มบริษัทแพคริม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Great Leaders for the New Era” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563