โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

     โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ วิทยากรประจำของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัล The Outstanding Paper Literati Awards 2019 from Emerald Publishing