ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
รามาธิบดีร่วมกับการบินไทยน้อมเกล้าฯถวายรถทันตกรรม

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำคณะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

 
ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริ...

 
โครงการรามาธิบดีรากฟันเทียมเพื่อประชาชน

งานทันตกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีเปิดโครงการ "รามาธิบดีรากฟันเทียมเพื่อประชาชน" ในวั...

 
โครงการรามาน้อยครั้งที่15

งานทันตกรรมรามาธิบดี ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดโครงการ "รามาน้อย" ครั้งที่15

Pages

งานทันตกรรม
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1210 02-201-1164