“มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดเฉลี่ย วันละ 236 คน หรือชั่วโมงละ 10 คน หรือทุกๆ 6 นาที มีคนตายจากโรคกลุ่มนี้ 1 คน”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาของโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงจัดตั้งศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม (CVMC) เพื่อให้บริการผู้ป่วยเหล่านี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่นำสมัย

 
Healthy By Rama ตอน ไม่ล้างแอร์นาน... เสี่ยงเกิดโรคปอดอักเสบ

Healthy By Rama ขอเสนอสาระดีดี ตอน ไม่ล้างแอร์นาน... เสี่ยงเกิดโรคปอดอักเสบ

 
Thai CKD Risk Score

ทีมโครงการวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดสร้าง แบบประเมินความเสี...

 
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(EST)

เป็นการตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่เกิด...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ