ระเบียบการเพื่อขอรับทุน มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

 

ส่งหลักฐานการขอรับทุนการศึกษามาได้ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557- 31 มกราคม 2558  

ได้ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย ฯ โทร 02-201-2425 ,02-201-22058 ตามวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ ที่นี่  >>>>  ดาวน์โหลด