ภูมิพลังของแผ่นดิน

Volume: 
ฉบับที่ 42 เดือนตุลาคม 2564
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์

ภูมิพลังของแผ่นดิน

 

ธ คือ ภูมิพลังของแผ่นดิน
จักรีนฤบดินทร์แห่งสยาม
ทรงครองราชย์ครองธรรมทั่วเขตคาม
ระบือนามภูมิพลพระทรงชัย 

ธ สอนลูกเศรษฐกิจแต่พอเพียง
สอนหล่อเลี้ยงชีวีตามวิสัย
สอนรู้คิดเสียสละจากภายใน
สอนคนไทยยังประโยชน์อย่างถาวร 

ธ ปกเกล้าเหล่าทวยราษฎร์ได้ร่มเย็น
ทุกข์ยากเข็ญปัดเป่าเฝ้าถ่ายถอน
พระเมตตาพระราชทานพสกนิกร
เราพี่น้องร่วมอุทรสามัคคี
 
ธ ดั่งปราชญ์สรรพศาสตร์อันล้ำเลิศ
สุดประเสริฐบริสุทธิ์เปี่ยมศักดิ์ศรี
ทศพิธราชธรรมคุณความดี
พระอัจฉริยภาพที่มีเพื่อปวงประชา 

ธ ดุจน้ำทิพย์พิมานผ่านสิงขร
จากอัมพรหลั่งรินสุขถ้วนหน้า
ภัยพิบัติวิกฤตแล้งแห่งพสุธา
ทรงปลูกป่าเก็บน้ำแก้ไขดิน

ธ สถิตกลางดวงใจไทยทั้งผอง
ธ ทรงครองหัวใจไทยทั้งสิ้น
สิบสามตุลาฯอาลัยองค์นวมินทร์
ทั่วแผ่นดินระลึกถึงภูมิพลัง

ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

ขอบคุณภาพจาก https://www.blockdit.com/charoen_channel 

 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 42