ใส่ถุงมือชุบแอลกอฮอล์ช่วยลดการติดเชื้อได้จริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 42 เดือนตุลาคม 2564
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    

การสวมถุงมือในการทำงาน ต้องเลือกขนาดให้เหมาะกับขนาดมือ สวมกระชับ ไม่หลวมหรือคับจนเกินไป ใช้ถุงมือที่มีคุณภาพครอบขึ้นมาอย่างน้อยถึงบริเวณข้อมือ และควรเปลี่ยนถุงมือหากมีการฉีกขาดหรือมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ไม่สามารถเช็ดออกได้ง่าย ไม่ควรสวมถุงมือนานเกินไป เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนและการสะสมของเชื้อโรคมากขึ้น
    การใส่ถุงมือไม่ได้ถือว่าเป็นการทดแทนการทำความสะอาดที่มือ แต่การใช้มือเปล่าร่วมกับการล้างมือ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ จะพบว่ามีเชื้อโรคที่แพร่เชื้อออกไปได้น้อยกว่า ส่วนการใช้แอลกอฮอล์เจลบนถุงมืออาจทำให้ทำลายถุงมือได้ และยากที่จะทำความสะอาดได้ครบถ้วน บุคลากรทางการแพทย์จึงใส่ถุงมือเฉพาะส่วนที่จำเป็นแล้วเปลี่ยนบ่อย ๆ ไม่ใช้ซ้ำในระหว่างสัมผัสผู้ป่วยแต่ละราย 

การใส่ถุงมือชุบแอลกอฮอล์ จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้จริงหรือไม่นั้น
    ตอบว่า จริง แต่มีข้อที่ต้องควรระวังคือการล้างถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ แม้จะสามารถลดการแพร่เชื้อได้ แต่อาจไม่ดีเท่าการล้างแอลกอฮอล์กับมือเปล่า เพราะแอลกอฮอล์มักมีสีใสหรือมีสีฟ้าอ่อนทำให้เรามองไม่เห็นชัดว่าล้างได้ทั่วถุงมือหรือไม่ ประกอบกับถุงมือมีซอกหลืบหลายแห่ง ทำให้อาจยังมีเชื้อติดค้างอยู่บริเวณถุงมือได้

การใส่ถุงมือให้ถูกต้อง 
    ควรล้างมือก่อนใส่ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์จนทั่ว แล้วทำให้มือแห้งก่อน จับขอบของถุงมือแล้วสวมมือเข้าไปข้างหนึ่งก่อน หลังจากนั้นนำมือที่สวมถุงมือแล้ว จับบริเวณขอบของถุงมือเปล่าอีกข้างแล้วใช้นิ้วสอดลงไป แล้วตรวจสอบดูความพอดี ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรั่ว
    การถอดที่ถูกต้อง ใช้มือข้างหนึ่งจับถุงมือบริเวณฝ่ามือ แล้วดึงออกมาโดยม้วนด้านในออกมาด้านนอก แล้วกำถุงมือที่ถอดออกมาแล้วไว้ในมือ เอามือเปล่าช่วยถอดอีกข้างหนึ่ง โดยม้วนถุงมือทั้งสองให้กลับด้านในออกมาแล้วทิ้งถังขยะทันที หลังจากนั้นให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 

เนื้อหาภายในฉบับที่ 42