7 ความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19 จริงชัวร์หรือมั่วนิ่ม

7 ความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19 จริงชัวร์หรือมั่วนิ่ม
Volume: 
ฉบับที่ 40 เดือนเมษายน 2564
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

7 ความเชื่อเกี่ยวกับ COVID-19 จริงชัวร์หรือมั่วนิ่ม

1. ฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยแล้วนำมาใช้ต่อได้
ไม่จริง : การฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่  งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะด้านหน้าของหน้ากากอนามัยมีการเคลือบสารกันซึมไว้ ดังนั้น การฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัย จะทำให้คุณสมบัติของสารกันซึมนั้นเสื่อมประสิทธิภาพ เกิดการรั่วซึมและไม่สามารถป้องกันฝุ่นหรือเชื้อโรคได้

2. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดความเสี่ยงในการเป็น COVID-19
ไม่จริง : วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้ แต่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะพบการติดเชื้อร่วมกับ COVID-19

3. ไม่มีไข้ก็สามารถเป็น COVID-19 ได้
จริง : ผู้ติดเชื้อ COVID-19 บางรายอาจไม่มีไข้ได้ บางรายไม่มีอาการใด ๆ เลย แต่หากเข้าสู่ระยะที่เป็นมากขึ้นหรือต้องนอนโรงพยาบาลมักจะมีไข้ชัดเจน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับระยะของโรค 

4. การกินวิตามิน หรือสมุนไพร จะช่วยป้องกัน COVID-19
ไม่จริง : ยังไม่มีวิตามินหรือสมุนไพรที่ช่วยป้องกัน COVID-19 ต้องรอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

5. คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย N95 
จริง : หน้ากากอนามัย N95 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใส่เป็นเวลานาน ๆ เพราะเป็นหน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคได้สูง เมื่อใส่นาน ๆ จะเกิดความอึดอัด จึงเหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 ส่วนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ป่วยสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ เพราะประหยัดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้

6. หากเคยเป็น COVID-19 แล้วร่างกายจะมีภูมิต้านทาน
จริง : COVID-19 คือการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งตามหลักการทั่วไปของการติดเชื้อไวรัสนั้น หากหายดีแล้ว ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานป้องกันการกลับเป็นโรคซ้ำ แต่ต้องติดตามการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เพราะมีรายงานผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อซ้ำแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นจากระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงและหรือการติดเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์

7. ล้างมือด้วยสบู่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเจลแอลกอฮอล์
ไม่จริง : การล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปนั้น มีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อได้ไม่ต่างกัน แต่การล้างมือด้วยสบู่มีข้อดีกว่าเพราะสามารถล้างได้สะอาดและหมดจดกว่าเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะถ้ามือเปื้อน เช่น เปื้อนสิ่งคัดหลั่ง ส่วนเจลแอลกอฮอล์จะเหมาะสำหรับการพกพาใช้ระหว่างวันเพราะสะดวกกว่า

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 40