อาศิรวาท

Volume: 
ฉบับที่ 40 เดือนเมษายน 2564
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาศิรวาท

งามเหลืองามยิ่งล้ำ พระเอย
 งามพิสุทธิ์เกินเฉลย “แว่นแก้ว”
                  งามสรรพศาสตร์เปรียบเปรย ใดเล่า
       งามเทพรัตนเพริศแพร้ว เพียบพร้อมถวายพระพร

รักพระองค์ ทรงพระ ปรีชาสามารถ
พระทรงปราชญ์ เชี่ยวชาญ การอักษร
รักสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชฯ นิรันดร
พสกนิกร น้อมใจ ทรงพระเจริญ

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

‘แว่นแก้ว’ คือ พระนามปากกาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 40