นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

เราแกะยาออกจากแคปซูลได้หรือไม่?

Volume: 
ฉบับที่ 32 เดือนสิงหาคม 2561
Column: 
Rama RDU
Writer Name: 
ภญ.นันทพร เล็กพิทยา ภญ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 32