นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ยาหยอดหู (Ear drops)

Volume: 
ฉบับที่ 31 เดือน มกราคม 2561
Column: 
Rama RDU
Writer Name: 
ภก. คุณาวุธ จิรัฐติกร งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 31