ฟอกสีฟัน ทำให้ผิวฟันบาง และเสียวฟันจริงหรือ?

ฟอกสีฟัน ทำให้ผิวฟันบาง และเสียวฟันจริงหรือ?
Volume: 
ฉบับที่ 31 เดือน มกราคม 2561
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
ทพญ. ดร. สีตลา แสงกาญจนวนิช งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟอกสีฟัน ทำให้ผิวฟันบาง และเสียวฟันจริงหรือ?

การฟอกสีฟัน คือ การใช้นำยาที่มีส่วนประกอบของ Hydrogen peroxide หรือ Carbamide peroxide ที่แตกตัวได้สาร Peroxide ซึ่งเป็น Oxidizing agent ไปจับกับพันธะคู่ของโมเลกุลสารอนินทรีย์ให้แตกตัวออก (Oxidize) ทำให้สารสีหรือ Chromagen ที่อยู่ในเนื้อฟัน ซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่และทึบแสง แตกตัวเป็นสารที่โมเลกุลเล็กลงและโปร่งแสง ทำให้ฟันสว่างขึ้น หรือดูขาวขึ้น กล่าวง่าย ๆ คือ Peroxide ซึมเข้าไป เพื่อไปแตกโมเลกุลสีออกผิวฟันและเคลือบฟันยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้บางลงแต่อย่างใด

ในระหว่างการฟอกสีฟัน หรือภายหลังการฟอกสีฟัน อาจมีอาการเสียวฟันได้จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพราะฟันบางลง แต่แท้จริงแล้ว อาการเสียวฟันเกิดจากปฏิกิริยาของน้ำยาฟอกสีฟัน ที่เข้าไปสลายสารสีในเนื้อฟัน โดยดึงน้ำออกมาจากตัว ฟัน ส่งผลให้ปลายประสาทเส้นเล็ก ๆ ที่อยู่ในตัวฟันถูกกระตุ้นให้ไวต่อความร้อนความเย็น ทำให้เกิดความรู้สึกเสียวฟันชั่วคราวได้ง่ายกว่าปกติแต่สามารถหายได้เองในระยะเวลา 2-3 วัน ส่วนประสิทธิภาพการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปหาโมเลกุลสีระยะเวลา และจำนวนครั้งที่สารฟอกสีฟันได้สัมผัสกับโมเลกุลสีในเนื้อฟัน

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 31