นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

คุณค่าฟันปลอม

Volume: 
ฉบับที่ 36 เดือนมีนาคม 2563
Column: 
Easy Living
Writer Name: 
อ. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 36