รุกขกร : หมอต้นไม้ ผู้ต่อลมหายใจให้รากแก้ว

รุกขกร : หมอต้นไม้ ผู้ต่อลมหายใจให้รากแก้ว
Volume: 
ฉบับที่ 36 เดือนมีนาคม 2563
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
เรื่อง : นันทิตา จุไรทัศนีย์ ภาพ : ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 36