ดอกพุดบานเมื่อวานนี้

ดอกพุดบานเมื่อวานนี้
Volume: 
ฉบับที่ 36 เดือนมีนาคม 2563
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
ผศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 36