ความทรงจำที่ “อัมพวา”

ความทรงจำที่ “อัมพวา”
Volume: 
ฉบับที่ 16 เดือน กันยายน 2557
Column: 
Camera Diary
Writer Name: 
เรื่อง: ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 16