ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนกา...
 
คำแนะนำสำหรับนักศึกษารามาธิบดี กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...
 
บริษัท EPSON (Thailand) Co., Ltd.  มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพ...
 
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
 
คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ...
 
กิจกรรม  Faculty hours  เรื่อง “ภาษีเเละการจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาแพทย์...
 
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
ขอแสดงความยินดีต่อ นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 10
 
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี
ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563
 
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงก...
 
ขอแสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน
ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
 

โดย..  พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 

น้ำอัดลม อะโวคาโด ถั่ว เครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน อาหารที่มีเกลือสูง และอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกาย...

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158