พิธีไหว้ครูรามาธิบดี  ประจำปีการศึกษา 2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 07.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสต...
 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 น. - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1 )...
 
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ WebEx
 
โครงการบ้านของเรา...รามาธิบดี ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบด...
 
เมื่อระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถ...
 
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น...
 
Hackable : Pitching Day
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ...
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ และ Mascot มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่...
 
ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรม จำนวน 200,000 บาท ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ...
 
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ “Hackathon: Improving Health Equity and Equality a...
 
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2567
 

โดย..  พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 

น้ำอัดลม อะโวคาโด ถั่ว เครื่องดื่มเพิ่มพลังงาน อาหารที่มีเกลือสูง และอาหารเสริมสำหรับการออกกำลังกาย...