You are here

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ติดต่อเรา ห้องรับบริจาคโลหิตเปิดให้บริการทุกวัน

ติดต่อสอบถามห้องรับบริจาคโลหิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคา...

 
สร้างสุขอนามัยที่ดี

ลดการแพร่กระจายของ COVID-19

 
ประกาศ เนื่องจากเกิดภาวะโลหิตขาดแคลน ห้องรับบริจาคโลหิตจึงขยายเวลาเปิดทำการ

ที่ ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) เริ่มวันที่ 1-11 ก.พ. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภา...

 
ตรวจโควิด-19 ที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARIC)

ให้บริการเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเสี่ยง มีอาการ กลุ่มเสี่ยง ไม่มีอาการ ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ที่ไม่ขึ้นก...

 
งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
กลับมาอีกครั้ง เพื่อประชาชน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน แจ้งความประสงค์เลื่อนนัด หรือการตรวจทางไกล ก่อนถึงวันตรวจอย่างน้อย 14 วัน

ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Rama App หรืออีเมลของแต่ละหน่วยตรวจ

 
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการคงที่เลือกใช้บริการการตรวจทางไกล (Telecare)

โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จะติดต่อให้ผู้ป่วยทราบหากได้รับการพิจารณาให้ตรวจทางไกล

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0