โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567