You are here

ด้านบริการและสุขภาพ

 
ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อ้วนลงพุง

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์, กิติยา สุวรรณสิทธิ์

 
“ขุยบนหนังศีรษะ” อาการแรกเริ่มของสะเก็ดเงิน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจ คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อหัวใจของคุณ

ผู้เขียน : รศ. นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ซ่อมหัวใจชำรุด เมื่อหลอดเลือดหัวใจมีตะกรันตีบตัน

ผู้เขียน : รศ. นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อากาศร้อนอบอ้าว ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ?

ผู้เขียน : ผศ. พญ.รัชนี แซ่ลี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ดูแลผิวหลังเผชิญแดดหน้าร้อน

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อัลตร้าซาวด์ยกกระชับผิว แก้ไขผิวหย่อนคล้อยโดยไม่ต้องผ่าตัด

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“งานวิจัยปลูกถ่าย Stem Cell ทางออร์โธปิดิกส์”

ผู้เขียน : กุสุมา ภักดี ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0