You are here

ด้านบริการและสุขภาพ

 
“เลเซอร์ผิวหนัง” อีกวิธีสำหรับการรักษาและฟื้นฟูสภาพผิวหนัง

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อยากผอมซื้อยาลดน้ำหนักทานเอง เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่

ผู้เขียน : อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
วิธีการช่วยเหลือ “ของติดคอ”

ผู้เขียน : อมรรัตน์ ศุภมาศ พยาบาลประจำโครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
ความหลากหลายทางเพศ

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
รู้จักเลเซอร์ และคำแนะนำก่อนการเลือกใช้

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : วิทพงศ์ สินสูงสุด ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สายตากับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
หมอฟันแนะหมั่นดูแลสุขภาพฟัน

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
ใช้เจลหล่อลื่น ลดโอกาสตั้งครรภ์จริงหรือไม่

ผู้เขียน : พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0