พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓