นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “๑๙ ธันวาคม วันอาภากรรำลึก : ประวัติศาสตร์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ”

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “๑๙ ธันวาคม วันอาภากรรำลึก : ประวัติศาสตร์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ” นิทรรศการพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นิทรรศการประวัติความเป็นมาของ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดแสดง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี