กระดุมเสื้อ ของนักศึกษาศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 7 และนักศึกษาพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


  ได้รับบริจาคจาก อาจารย์นิภา ชื่นใจ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม


  ได้รับบริจาคจาก อาจารย์นิภา ชื่นใจ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม

        เป็นกระดุมทองเหลืองเคลือบโลหะเงินติดเสื้อของนักศึกษาศิริราชพยาบาล  (รุ่นแรกเป็นโลหะเงิน)  ใช้สำหรับติดเสื้อของนักศึกษาพยาบาล มีจำนวน 4 เม็ด โดยแต่ละเม็ดจะมีตราพระราชลัญจกร ของ พันเอกหญิง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี  อยู่ตรงกลางของเม็ดกระดุมทุกเม็ด โดยการติดกระดุมแต่ละเม็ด จะบ่งบอกบอกถึงชั้นปี  ของนักศึกษาพยาบาลในยุคนั้น  เช่น นักศึกษาพยาบาล อยู่ชั้น ปี 2 จะติด 2 เม็ด เพื่อเป็นการระบุชั้นปีของนักศึกษาพยาบาล


  ได้รับบริจาคจาก อาจารย์นิภา ชื่นใจ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม

        เข็มกลัดติดชุดของพยาบาลศิริราชในยุคแรก  มีลักษณะทรงกลมลงยาสีเขียว  ด้านหน้าเข็มกลัดมีมีตราพระราชลัญจกรของ พันเอกหญิง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี  อยู่ตรงกลาง มีตัวอักษา รอบตราพระราชลัญจกร เขียนว่า “มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์”  อยู่ด้านบน  และเขียนว่า “ผดุงครรภ์ พยาบาล”  อยู่ด้านล่าง ของเข็มกลัด  ใช้สำหรับติดชุดพยาบาลให้ทราบว่า จบการศึกษาและเป็นพยาบาลแล้ว

        กระดุมเสื้อของนักศึกษาศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 7 และนักศึกษาพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 1 ที่ข้ามฟากไปเรียน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล