สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย 19 กันยายน พ.ศ. 2555

       
สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย 19 กันยายน พ.ศ. 2555

 

        หน้าปกสูจิบัตรนี้เป็นสีเหลืองมีรูปอาคารต่างๆ ของสถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้ คือ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารโรงพยาบาล อาคารหอพัก  ส่วนบนของสูจิบัตรมีตราประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคู่กับตราประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านหลังปกเป็นภาพ Master plan สถาบันฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สูจิบัตรมีจำนวน 14 หน้า ใช้สีเหลืองเป็นหลักเพราะสีเหลืองเป็นสีประจำของสถาบันฯ ขนาดของสูจิบัตร คือ กว้าง 15 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร
        เนื้อหาในเล่มส่วนแรกเป็น สำเนาบันทึกตอบรับจาก สำนักราชเลขาธิการ ลงนามโดยคุณหญิงอารยา พิบูลย์นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555  หน้าต่อมาเป็นกำหนดการถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มเวลา 14.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งในพลับพลาพิธีพร้อมเฝ้ารับเสด็จเวลา 15.00 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ผู้เฝ้ารับเสด็จประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 10 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้อำนวยการการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ พิธีสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 15.30 น. เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของสถาบัน และเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังโครงการลูกพระดาบส
        หน้าต่อมาเป็นคำกราบบังคมทูลของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคำกราบบังคมทูลของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งประวัติและที่มาของสถาบันฯ (โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย) รวมถึงรูป  Master plan ของสถาบันฯ และอาคาร 18 หลัง ได้แก่ อาคารโรงพยาบาลหอผู้ป่วยใน อาคารสาธารณูปโภคส่วนโรงพยาบาล 8 หลัง อาคารจอดรถ อาคารศาลาประชาคมและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี อาคารศูนย์การเรียนรู้ และอาคารหอพักเจ้าหน้าที่และบุคลากรอีก 4 หลัง ท้ายสุดเป็นรายนามผู้มีอุปการะคุณ และคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการเตรียมการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันฯ   ด้านในของปกหลัง เป็นรูปอาคารหอพัก