นิทรรศการออนไลน์ 54 ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดีใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์