รำลึก ๕๑ ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล