วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น. 

 

ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. 

 

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  2558 เป็นต้นไป โดยเปิดทำการในวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.

 
Healthy By Rama ตอน โรคหอบจากอารมณ์คือ?

เราวัดความเค็มจากไหน?...

 
รณรงค์ลดเค็ม

เค็ม = ความดันสูง

 
Healthy By Rama ตอน โรคเหงือกอักเสบ

เกิดจากการขาดการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี จนทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ มีอาการเหงือกบวม เจ็บเหงือก เป็นหนอง  

 

วันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 5.00 น. 

 
Healthy By Rama ตอน โรคย้ำคิดย้ำทำ

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำๆ ที่ทำให้เกิดความกังวลใจ และมีการตอบสนองต่อความคิด ด้วยการทำพฤติกรรมซ้ำๆ 

 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World kidneyday

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 11.30 น.